פתיחת התפריט הראשי

פרמטר ראשון keywords

פרטמר שני description

פרמטר שלישי title (מחליף את הכותרת הנוכחית)

פרמטר "ללא טקסט=ללא" כדי לא להציג את המסגרת.