פורטל:מיניות/חוק ומשפט

מתוך ויקיסקס
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מאזני הצדק
על קיום יחסי מין יש מגבלות חוקיות ותרבותיות שונות: יש איסורים שונים על קיום יחסי מין בתוך קבוצת שארות (יחסים אלו מוגדרים כגילוי עריות) או עם קטינים. כאשר יחסי המין מתקיימים ללא הסכמת אחד הצדדים המעורבים, הם מוגדרים כאונס, והדבר נחשב ברוב התרבויות כעבירה מוסרית וחוקית חמורה. בנוסף לאונס, קיימות הגדרות נוספות לאקטים מיניים אסורים, כגון מעשה סדום ומעשה מגונה. אדם המבצע עבירת מין קרוי עבריין מין או אנס. בישראל, עבירות מין נחשבות לעבירה פלילית, והן מוגדרות בחוק העונשין. להלן מספר מונחים משפטיים וסוציאליים בהקשר זה במדינת ישראל ותרבותה המערבי:
אונס
אונס הוא עבירת מין הכוללת החדרת איבר כלשהו או החדרת חפץ כלשהו על ידי אדם לאיבר מינה של אישה, ללא הסכמתה החופשית. תקיפה מינית של גבר בידי אישה נחשב למעשה סדום, אך תיקון ביולי 2009 עברה בקריאה טרומית הצעת חוק שמטרתה לתקן עיוות זה כך שגם אישה האונסת גבר תואשם באונס. קיום יחסי מין עם קטין מוגדר על פי החוק כאונס, אף אם הקטין רצה בו לכאורה. עם זאת, אין מקובל להגדיר קטין בהקשר זה כבן פחות מ-18, אלא כילד או נער הנמצאים לפני גיל מסוים הקבוע בחוק, שנקרא גיל ההסכמה. בישראל עומד גיל ההסכמה על 16 שנים. יחסים מרצון בין שני קטינים לא נחשבים בדרך כלל לאונס.
מעשה סדום
מונח משפטי המתאר מין אנאלי או אוראלי. כאשר המעשה מבוצע בקטין שגילו בין 14 ל-16 שנים, הדבר נחשב לעבירה פלילית שדינה מאסר. אם מדובר בקטין מתחת לגיל 14, הדבר נחשב לאונס. עם זאת, מעשה סדום בהסכמה במסגרת יחסי חברות בין בני נוער איננה נחשבת לעבירה, בתנאי שאחד מבני הזוג הוא בגיל שבין 14 ל-16, והפרש הגילאים ביניהם הוא עד שלוש שנים.
מעשה מגונה
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, הנעשה ללא הסכמת אחד הצדדים. הגדרה זו מכסה מגוון רחב של מעשים, מנגיעה באיבריו מוצנעיו של האחר ועד לאוננות. מעשה מגונה הוא עבירה פלילית גם אם נעשה בהסכמת האדם, כאשר הסכמה זו הושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, או כאשר ההסכמה היא של קטין שטרם מלאו לו 14 שנים.
הטרדה מינית
מצב שבו אדם אחד (המטריד) גורם אי נעימות על רקע מיני לאדם אחר (המוטרד). ישנן ארבע רמות של הטרדה מינית, הנבדלות זו מזו במידת חומרתן: הצקה מינית: אמירות, רמזים, והערות הרומזות ומתייחסות באופן ישיר לגוף המוטרד ולהתנהגות מינית. שוחד מיני: הבטחה מילולית או מעשית, גלויה או סמויה של שכר, תגמול או טובת הנאה כלשהי בגין שיתוף פעולה מיני, מלא או חלקי. פיתוי מיני: פניה ישירה או בלתי ישירה אל המוטרד על מנת לקיים איתו מגע מיני מסוג זה או אחר. רמה זו כוללת הצעות, בקשות וגם נגיעות גוף מכוונות שאינן בתום לב. כפייה מינית: איום גלוי או מוסווה בפגיעה וענישה כלשהן כנקמה במוטרד בשל אי שיתוף פעולה מיני מלא או חלקי.
גיל ההסכמה במדינות השונות. לחצו להגדלה.
גיל ההסכמה
הגיל שבו אדם נחשב לבוגר דיו מבחינה משפטית על מנת לתת הסכמה משפטית לקיום יחסי מין עם בן או בת זוג. לכן, אדם המקיים יחסי מין עם בן או בת זוג שגילו קטן מגיל ההסכמה מבצע עבירה, הנקראת בעילת קטינה (שהיא לעתים אונס סטטוטורי), מעשה סדום, בעילה אסורה בהסכמה או מעשה מגונה. אין להתבלבל בין גיל ההסכמה לגיל הבגירות, לגיל אחריות פלילית, או, בתחומי שיפוט מסוימים, לגיל נישואין. גיל ההסכמה בישראל נקבע על סמך חוק הענושין, והוא עומד כיום על 16 עבור יחסי מין מלאים. קיום יחסי מין מלאים עם קטין (או קטינה) שגילו בין 14 ל-16 הוא חוקי כאשר מתקיימים הסייגים הבאים: אם הפרש הגילאים בין הקטין לבן הזוג אינו עולה על שלוש שנים, ואם הקטין הסכים למעשה, ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעוּת רגילים וללא ניצול מעמדו של בן הזוג, אזי היחסים חוקיים.
התעללות מינית בילדים
סוג של התעללות בילדים שבמסגרתה אדם מבוגר או מתבגר מתעלל בילד לשם גירוי מיני. קיימות צורות שונות של התעללות מינית בילדים: פנייה או הפעלת לחץ על ילדים לעסוק בפעילויות מיניות (ללא קשר לתוצאות הפנייה), חשיפת איברי מין בנוכחות ילדים, חשיפת ילדים למדיה פורנוגרפית, מגע מיני עם ילדים או הפקת ‏פורנוגרפיית ילדים בעזרתם.
פאראפיליה
מונח בפסיכולוגיה ובסקסולוגיה המתאר אסופה של נטיות לעוררות מינית בתגובה לעצמים או למצבים העלולים להפריע לקיום פעילות מינית אוהבת והדדית. במונח פאראפיליה אף נעשה שימוש כדי לתאר פעילות מינית שאיננה מקובלת מבלי להסיק מכך חוסר-תפקוד או סטייה, כגון נקרופיליה ופדופיליה.