פתיחת התפריט הראשי

חיפוש מונח בעזרת תמונות

דף זה מאפשר לקוראי האתר לברר מהו השם הרפואי או המקצועי של המונח הרצוי.

לחצו על התמונה להגדלה או על המונח לקבלת הסבר נוסף.


תוכן עניינים

גבר

אישה

אחר