טומטום

מתוך ויקיסקס
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

טֻמְטוּם הוא מונח הלכתי המתייחס לאדם שאין לו איברי מין כלל, לא זכריים ולא נקביים, או שאין אפשרות לזהות על פי אברי מינו לאיזה מין הוא שייך. ההלכה דנה לאיזה מין יש לשייך אדם מסוג זה.

אַנְדְּרוֹגִינוֹס הוא אדם שיש לו איברי מין של שני המינים, באדם כזה הספק הוא בלתי ניתן להכרעה מבחינה הלכתית.

מצב בו הזהות המגדרית אינה ברורה, מכונה כיום אינטרסקס.

ביהדות

לפי ההלכה היהודית, טומטום נחשב כספק אשה וספק גבר, למרות זאת, הוא אינו פטור ממצוות עשה שהזמן גרמא (כמו נשים) וחלות עליו החומרות של שני המינים [1]. מחמת אותו ספק, טומטום לא יכול להוציא אחרים ידי חובה באף מצווה שנשים אינן חייבות בה[2]. טומטום אינו יכול להוציא ידי חובה גם במצוות שהאשה חייבת בהן כגון הדלקת נרות חנוכה שהאשה חייבת בהן ומוציאה ידי חובה את הגברים אך הטומטום אינו יכול להוציא ידי חובה ואפילו את הנשים, משום הספק אם הוא נקבה כי על פי היהדות רק המחויב במצווה יכול להוציא ידי חובה. מותר לאנשים משני המינים להתייחד עם טומטום, ומותר לבוא עמו במגע[3]. לנקבה אף מותר לקיים יחסי מין עם טומטום, אולם לבת זוג של טומטום אין מעמד הלכתי של אשת איש רגילה, והנואף איתה לא נענש בסקילה[4]. איסור משכב זכר לא חל על משכב עם טומטום, אולם זכר השוכב עם טומטום חייב במכת מרדות משום הספק[5]. טומטום שנקרע העור שמעל איברי המין שלו, ונמצא כי יש לו איברי מין זכריים או נקביים, משנה את מעמדו ההלכתי. מאותו רגע, מינו נקבע על פי איבר המין שנתגלה שיש לו. יש להדגיש כי למרות שבמקרה כזה מסתבר שמרגע לידתו היה לו מין מוגדר, הוא לא נחשב כאילו היה לו מין מרגע לידתו, אלא רק מרגע חשיפת איברי המין[6].

ראו גם

הערות שוליים

  1. ^ רמב"ם, ספר המדע, הלכות עבודה זרה, פרק יב' הלכה ד'
  2. ^ רמב"ם, ספר זמנים, הלכות שופר, פרק ב' הלכה ב', וניתן להסיק משם לגבי שאר המצוות שספק אם חייב בהן
  3. ^ שולחן ערוך, אבן העזר, כב', יב'
  4. ^ רמב"ם, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק ג' הלכה א'
  5. ^ רמב"ם, שם, פרק א' הלכה טו'
  6. ^ רמב"ם, ספר משפטים, הלכות נחלות, פרק ב' הלכה ג'