קצין פיקוח עבירות מין

מתוך ויקיסקס
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

קצין פיקוח עבירות מין הוא עובד סוציאלי העובד בשירות בתי הסוהר, ושמעבר לתפקידו עבר הכשרה מיוחדת, מתוקף חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006, לצורך הערכת מסוכנות של עברייני מין ובהמשך פיקוח סדיר על מקום הימצאם ופעולותיהם.

קביעת צו הפיקוח

מטרת החוק‏‏[1] היא להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין חוזרות על ידי עברייני מין, באמצעות ביצוע הערכת מסוכנות בשלבים השונים של ההליך המשפטי ותוכנית פיקוח. עבריין מין שהורשע, יהיה מצוי בפיקוח ובמעקב, גם לאחר ריצוי עונשו, לתקופה קצובה, במטרה להגן על הציבור מפני ביצוע עבירת מין נוספת על ידי עבריין המין.

בית המשפט יקיים דיון לפי סעיף חוק זה במקרים אלה:

 1. מיזמתו או לבקשת נציג היועץ המשפטי לממשלה;
 2. אם הנפגע בעבירת המין שבה הייתה ההרשעה היה קטין.

לאחר שאדם הורשע בביצוע עבירת מין, ובמידה שמרצה עונש - עוד לפני סיום ריצוי עונשו, יקבל בית המשפט הערכת מסוכנות מקצין פיקוח עבירות המין. בהתאם להערכת המסוכנות, ולאחר דיון משפטי, רשאי בית המשפט להוציא לגבי עבריין מין צו פיקוח ומעקב לתקופה שיקבע, אם סבר שרמת הסיכון כי עבריין המין יבצע עבירת מין נוספת אינה נמוכה.

מהות הפיקוח

צו הפיקוח כולל:

 • חובת התייצבות בתחנת המשטרה והודעה על מקום הימצאו;
 • חובת קיום מפגשים עם קצין פיקוח עבירות מין, במועדים ובתדירות שיקבע קצין הפיקוח;
 • חובת שיתוף פעולה עם קצין פיקוח;
 • חובת קיום התנאים הקבועים בצו הפיקוח.

בין התנאים בצו הפיקוח יכול בית המשפט לכלול, לפי המלצת קצין הפיקוח, חלק מהסעיפים הבאים או את כולם:

 1. מגבלה על צריכת משקאות משכרים, או שימוש בסמים
 2. מגבלה על החזקת חומר שנועד לעורר מינית;
 3. מגבלה על נהיגה בכלי רכב או על נהיגה בכלי רכב ללא נוכחות אחר;
 4. מגבלה על הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות, או בסביבת מקומות מסוימים;
 5. מגבלה על קיום קשר עם עברייני מין;
 6. מגבלה על התחברות עם קטינים;
 7. מגבלה על רכישה או החזקה של חפצים מסוימים;
 8. מגבלה על פגישה עם נפגע העבירה או הימצאות בקרבת מקום מגוריו;
 9. מגבלה על עבודה במקומות מסוימים (בשכר או בהתנדבות); ומגבלה בעניין מקום המגורים;
 10. מגבלה לעניין שימוש בשירותי אינטרנט.

קצין הפיקוח ידווח לבית המשפט באופן סדיר על ביצוע הפיקוח והמעקב.

סמכויות קצין הפיקוח

סמכויות קצין פיקוח עבירות מין כוללות את הזכות:

 1. לדרוש מעבריין המין להתייצב לפניו;
 2. לדרוש מעבריין המין, מבני משפחתו הבגירים, ומכל אדם אחר לפי שיקול דעתו, למסור לו מידע;
 3. להיכנס למקום מגוריו של עבריין המין בנוכחותו;
 4. לחפש במקום מגוריו של עבריין המין וברכבו, בבגדיו או בכליו, ואף לחפש על גופו של עבריין המין אם היה לו יסוד סביר להניח כי על גופו מצויים חפצים או ראיות, המצביעים על הפרת תנאי הפיקוח והמעקב, תוך שמירה על כבודו;
 5. לתת אישור לעבריין המין בעניין העסקתו, בשכר או בהתנדבות;

על קצין פיקוח לעשות שימוש בסמכויות אלה רק במידה הדרושה כדי למלא אחרי תנאי הפיקוח והמעקב, ותוך הגנה מרבית על כבודו ופרטיותו של עבריין המין.

תוקף צו פיקוח שבית המשפט רשאי להטיל הוא עד חמש שנים מתקופת השחרור של העבריין המורשע ממאסר או מאשפוז. במקרים מסוימים יכול בית המשפט לדון בנושא, עם תום תקופת הפיקוח, ולהוציא צו פיקוח חדש לגבי עבריין מין, אם סבר, לאחר שקיבל הערכת מסוכנות, שרמת הסיכון שעבריין המין יבצע עבירת מין נוספת היא גבוהה; אך יש על כך הגבלות שונות בחוק.

סודיות

החוק מחייב את כל הגורמים המקורבים לעבריין המין, או הנוגעים בעניינו, כולל את קצין הפיקוח עצמו, בסודיות מלאה בכל הקשור לעבריין המין ולעבירות שביצע, לצורך הגנה על כבודו.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ ‏המונח "החוק" ישמש במאמר זה כקיצור לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006