חוק הזנות

מתוך ויקיסקס
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חוק הזנות היא הצעת חוק ישראלית אשר עברה קריאה טרומית בפברואר 2012. ההצעה טרם עברה קריאה שנייה ושלישית נכון לנובמבר 2014. ההצעה הוגשה על ידי חברת הכנסת אורית זוארץ ממפלגת קדימה ועיקריה - קביעת עונש מאסר לצרכנים של שירותי זנות בתשלום.

ההצעה

חוק הזנות מכונה רשמית הצעת חוק איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה (תיקוני חקיקה), התש"ע–2010. ההצעה כולל את השינויים הבאים בחוק העונשין:

206.

(א) הרוכש שירות של מעשה זנות, דינו – מאסר שישה חודשים.

(ב) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, ולא פסק בית המשפט פיצויים ניזוק לפי סעיף 77, יפרט בית המשפט בגזר הדין את נימוקיו לאי פסיקת פיצויים.

וכן:

85א.

הורשע לראשונה אדם בעבירה לפי סעיף 206, רשאי בית המשפט להטיל עליו, בצו מבחן לטיפול בקהילה, על פי תכנית שיורה בית המשפט; בית המשפט רשאי לתת צו מבחן כאמור בלא להרשיע את הנאשם, אף אם תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי שניתן לצוות על הפעלתו, ובלבד שלא עבר קודם לכן טיפול לפי סעיף זה או לפי סעיף 62ב לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982.

שינויים נוספים מוצעים בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה של שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון.

ביקורת

יש שהביעו ביקורת על ההצעה עקב השלכותיה על מצב הנשים, כגון שר המשפטים יעקב נאמן באומרו "יש חשש שהחוק יביא לירידת התופעה למחתרת, ודבר זה עלול להרע את מצב הנשי העוסקות בזנות". על אף זאת, תומך השר בהצעה.

יושב ראש הכנסת דאז ראובן ריבלין הביע חשש כי גם אם החוק יאושר בסופו של דבר, לא תוכל המשטרה לאכוף אותו.

ראו גם